Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dribe A/S

CVR-nr. 44 35 56 12

Banevingen 14B

2200 København N

Danmark

info@dribe.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

Levering af vores ydelser

Formål:

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på at levere varer og tjenestesteydelser, som du har bestilt, herunder hardware, software,

support, konsulentydelser og kurser.

Kategori af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Almindelige personoplysninger:

• Navn*, adresse*, email*, telefonnummer,

• Bruger-ID*

• Købshistorik og fakturaoplysninger

• Betalingsoplysninger*

• Oplysninger om supporthenvendelser samt oplysninger om din vurdering af vores service i forbindelse med supporthenvendelser

• Oplysninger genereret i forbindelse med din brug af it-systemer.

Kilder:


Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

•Direkte fra dig
•Genereret i forbindelse med din brug af systemer, som vi udbyder og supporterer

BEHANDLINGSGRUNDLAG:


Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:


Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)


Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at dokumentere, måle og evaluere vores ydelser med henblik på løbende optimering

og udvikling, samt - for så vidt angår optagelser af telefonsamtaler i forbindelse med supporthenvendelser - at kunne efteruddanne vores medarbejdere og

forbedre vores service.

Modtagere:


Vi kan dele dine personoplysninger med:


Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere

vores virksomhed


Koncernselskaber

OPBEVARING:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Telefonsamtaler (supporthenvendelser) slettes efter 2 uger

Dokumentation af supportsager anonymiseres efter et år

Feedback på kvaliteten af ydet support (tilfredshedsmålinger) slettes eller anonymiseres efter et år

Oplysninger om kursustilmeldinger slettes fem år efter kurset er afholdt

Oplysninger om bestillinger i IT webshop opbevares i den længstvarende af følgende perioder:

•så længe du er ansat i den virksomhed, hvor du var ansat på bestillingstidspunktet,
så længe du er aktiv kunde hos os, dvs. at vi har været i kontakt med dig inden for de seneste tre år

•så længe det bestilte udstyr bruges af den virksomhed, du bestilte udstyret til

3. Overførsler til andre lande udenfor EU/EØS

Nogle af de tredjeparter, som vi deler personlige oplysninger med, kan være placeret uden for EU og EØS. For eksempel:


•Microsoft Online Service, herunder 365, Dynamics 365. Se listen over placeringer, hvorfra Microsoft kan behandle dine personlige data, her.


•Google LLC., herunder Google Suite, Google Cloud og Google Analytics. Se listen over steder, hvorfra Google kan behandle dine personoplysninger her.

I nogle tilfælde er landet godkendt af Europa-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens

standardkontraktbestemmelser eller EU-U. S Data Privacy Framework godkendt af Europa-Kommissionen.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med "*" er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan levere de ønskede varer og tjenesteydelser til dig.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

•Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

•Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

•Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden info@dribe.dk, og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.